ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Σχολής Βενετίας I.U.A.V. (1987)
Συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Εμμανουήλ Πυργιώτης & συνεργάτες (1987-1990), με συμμετοχή σε αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής και επιβλέψεις ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Κωνσταντίνου Μουρλά (1990-1994) με συμμετοχή σε αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής και επιβλέψεις ιδιωτικών έργων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Από το 1994 μέχρι το 2009 σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Μισκή δημιουργείται η εταιρία KMC που εκπονεί αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής, επιβλέψεις και κατασκευέςιδιωτικών έργων, καταστημάτων και λοιπών επαγγελματικών χώρων και κατοικιών.

Από το 2009 μέχρι σήμερα διατηρώ αρχιτεκτονικό γραφείο (GK architects) και απασχολούμαι με αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες εσωτερικών χώρων, επιβλέψεις και κατασκευές ιδιωτικών έργων, επαγγελματικών χώρων (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες κ.λπ.) κατοικιών και διατηρητέων, σε Ελλάδα και εξωτερικό.
positive1
kavouras2
hotelexi1
nine1
billcost3
vertice